Η παρανομία της επέμβασης κατά της Ε.Ρ.Τ.

0
papamixail

 

Ειδικότερα, η Ε.Ρ.Τ. καταργήθηκε τυπικά την 11.6.2013 με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) των Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Σ.Κεδίκογλου) και Υπουργού Οικονομικών (Ι.Στουρνάρας) με αρ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Φ.Ε.Κ. Β. 1414/11.6.2013) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.». Η Υ.Α. αυτή, εκδόθηκε δυνάμει κυρίως της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της προηγουμένης ημέρας (10.6.2013) «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005», την οποία εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Κ.Παπούλιας), κατόπιν προτάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, του οποίου σημειωτέον η σύγκληση, ως πραγματικό γεγονός, αμφισβητείται. Με την Π.Ν.Π. αυτή, εξουσιοδοτήθηκαν οι Υπουργοί στην εκδοση της προαναφερθείσας Υ.Α.

Σύμφωνα με το αρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος, «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από της έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής ».
Συνεπώς, μετά την απρακτη πάροδο της προθεσμίας κυρώσεως από τη Βουλή της Π.Ν.Π., αφού όπως προαναφέρθηκε αυτή εκδόθηκε την 10 Ιουνίου ε.ε., κατατέθηκε στη Βουλή στις 18 του ίδιου μήνα και κανονικά έπρεπε να κυρωθεί από το Σώμα εντός 40 ημερών, αλλά λόγω διακοπής των εργασιών της Ολομέλειας και λειτουργίας των Θερινών Τμημάτων το χρονικό περιθώριο για την κύρωση παρατάθηκε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά την απόσυρση την 8η Οκτωβρίου ε.ε. της σχετικής τροπολογίας, που κύρωνε την ανω Πράξη, δεν υπάρχει νόμιμο ερεισμα για καμία περαιτέρω ενέργεια., αφού και η Υπουργική Απόφαση είναι πλέον ανίσχυρη.
Αυτό αλλωστε, ομολογείται και από τον ιδιο τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος στην ανακοίνωση του δεν αναφέρεται σε “εντολή”, αλλά σε “παρουσία” Εισαγγελέα.
Διότι, για πρώτη φορά, από το 2010 δεν κυρώνεται από το Κοινοβούλιο Π.Ν.Π. και βάσει αυτής προχωρούν ενέργειες και επεμβάσεις
Όμως, το πολιτικό ερώτημα που προκύπτει είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Εάν μία Κυβέρνηση σε αποδρομή γίνεται και σε ποιό βαθμό επικίνδυνη γιά την ιδια τη Δημοκρατική και Συνταγματική νομιμότητα, την οποία με αγώνες κατέκτησε ο Λαός από την Μεταπολίτευση και μετά.
Δηλαδή, εάν οι σημερινές και επίσης σε αποδρομή ηγεσίες των βασικών κομμάτων της Μεταπολίτευσης αίρουν τη νομιμότητα, που τα ιδια, με αλλες ηγεσίες, εγγυήθηκαν.-

Του Σωτήρη Αν. Παπαμιχαήλ
Δικηγόρου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου Αγίας Παρασκευής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση