Η «ποιοτική αναβάθμιση» του οδοφωτισμού αντικείμενο συζήτησης μεταξύ Δήμου και ΣΒΑΠ.

0

Το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλο επισκέφτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 εκ μέρους του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ, πρώην 21 ΟΤΑ, ο Πρόεδρος Γιώργος Κουράσης, πρ. Δήμαρχος Χαλανδρίου και ο Γραμματέας Παύλος Καμάρας, πρ. Δήμαρχος Πεύκης. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τη συνεργασία του Συνδέσμου με το Δήμο Αγίας Παρασκευής για την εφαρμογή προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης του Δημοτικού οδοφωτισμού με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τη διερεύνηση τρόπων χρηματοδότησης τους. Στο Δήμο μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η καταγραφή του δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ποιοτικού και ενεργειακού εκσυγχρονισμού του.
Σημ. Σχολιαστή
Ελπίζουμε μόνο η «εξοικονόμηση ενέργειας» να μη σημάνει το απόλυτο σκοτάδι στους δρόμους της πόλης μας όταν οι λάμπες θα χρειάζονται αλλαγή μετά την ημερομηνία λήξης τους.