Η συμμόρφωση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και η προστασία των πολιτών

0
stathopoulos 2010

stathopoulos 2010Σε αγώνα δρόμου έχει μετατραπεί η προσπάθεια συνεννόησης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα Δημοτική Αρχή υπήρξε επιτακτική η ανάγκη συντονισμού και επιβολής κανόνων στις ανάδοχες εταιρείες τους, καθώς η πόλη είχε καταλήξει να είναι εργοτάξιο χωρίς εφαρμογή κανόνων και η δυσαρέσκεια των πολιτών ήταν και είναι διάχυτη. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής είχε ξεκινήσει την επέκταση εργασιών επί της οδού Ειρήνης, ο ΟΤΕ από τα τέλη του Μαΐου εκτελούσε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου του σε πολλά σημεία της πόλης ακολουθούμενος από τη ΔΕΔΔΗΕ (πρ. ΔΕΗ) που συνέδεε το νέο εξοπλισμό της, οι βλάβες του ΟΤΕ επενέβαιναν όπου και όποτε έκριναν απαραίτητο και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το εργοτάξιο της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κοντοπεύκου.
Διαπιστώνοντας αρχικά ότι οι ανάδοχες εταιρείες των έργων του ΟΤΕ και της ΔΕΔΔΗΕ κατέστρεφαν τμήματα της τρέχουσας ανάπλασης επιδοθήκαμε σε μαραθώνιο συνεννοήσεων και αποστολής εγγράφων προκειμένου να συντονίσουμε τις εργασίες τους ώστε τουλάχιστον να μην έπονται των εργασιών της ανάπλασης. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και οι έντονες ενδείξεις ότι οι αποκαταστάσεις των τομών δεν υλοποιούνταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις οδήγησαν στη λήψη αυστηρότερων μέτρων, όπως η ανάσχεση των αδειοδοτήσεων τομών και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Ο πρώτος δειγματοληπτικός έλεγχος έγινε για τις εργασίες αποκατάστασης των τομών του ΟΤΕ τόσο στα πεζοδρόμια της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κοντοπεύκου, όσο και σε αντίστοιχες θέσεις στις άλλες δύο πρόσφατες αναπλάσεις της πόλης μας, στον Τσακό και στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Η δειγματοληψία (που έγινε με την παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού του ΟΤΕ, του επιβλέποντος μηχανικού της ανάδοχης εταιρείας και δύο μηχανικών του Δήμου μας) έδειξε κακή ποιότητα των αποκαταστάσεων που θέτουν σε επισφάλεια την παραλαβή των έργων. Κατά συνέπεια, ο ΟΤΕ υποχρεώθηκε σε εκ βάθρων αποκατάσταση των τομών του, με αναφορά στην Τεχνική μας Υπηρεσία μέσω φωτογραφιών για τα επιμέρους στάδια της εργασίας και υπό την τακτική παρακολούθηση των μηχανικών του Δήμου. Επιπλέον απαιτήθηκε η διόρθωση του ασφαλτικού του οδοστρώματος που αποτελεί κίνδυνο για τους δικυκλιστές, όπως και η τοπική διαπλάτυνση επιλεγμένων σημείων των πεζοδρομίων με μικρό πλάτος τα οποία ακυρώνονται τελείως εξαιτίας του μεγέθους των νέων πίλαρ. Ανάλογες πιέσεις και ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη βδομάδα για την ανάδοχο εταιρεία της ΔΕΔΔΗΕ και των βλαβών του ΟΤΕ.
Σε ό,τι αφορά τις εργασίες της ΕΠΑ Αττικής, οι ενέργειες μας χρειάστηκε να διαφοροποιηθούν καθώς το νομοθετικό πλαίσιο για την εν λόγω εταιρεία επιτρέπει να προχωρά σε εργασίες με μόνη υποχρέωση την απλή ενημέρωση του Δήμου. Ο λόγος της έντονης αντίδρασής μας ήταν η πλήρης απροθυμία συνεργασίας που οδήγησε στο αποτέλεσμα των πρώτων βροχοπτώσεων του Σεπτεμβρίου. Τα αδρανή υλικά κάλυψαν όλο το πλάτος του ρεύματος ανόδου της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της οδού Ειρήνης με αποτέλεσμα ένα (ευτυχώς όχι σοβαρό) ατύχημα μοτοσικλετιστή. Η αδράνεια της ανάδοχης εταιρείας της ΕΠΑ ανάγκασε τη Δημοτική Αρχή να διαθέσει δικά της (όχι κατάλληλα) οχήματα για να καθαρίσουν το δρόμο. Μία βδομάδα αργότερα (και παρά τις εκκλήσεις μας) η νησίδα της Λεωφόρου παρέμενε στην ίδια κατάσταση, όπως και η οδός Ειρήνης κοντά στη συμβολή της με τη Λεωφόρο. Όταν διαπιστώθηκε από μηχανικό του Δήμου η εκτός προδιαγραφών αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τις εργασίες καλώντας την ΕΛ.ΑΣ. Τα δείγματα συμμόρφωσης είναι μετά ταύτα φώτα ήδη εμφανή καθώς η νησίδα της Μεσογείων καθαρίστηκε, όπως απαλλάχτηκε και το οικόπεδο στη συμβολή των οδών Λεωνίδου και Ειρήνης από τα υλικά της εκσκαφής. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη αποσταλεί σχετικό έγγραφο σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εργασίες στις οποίες πρέπει να προβεί ο εργολάβος.
Προκειμένου να περιορίσουμε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον, ξεκινήσαμε ήδη τη σύνταξη Σχεδίου για τη δημιουργία κανονισμού εκτέλεσης τομών και εργασιών αποκατάστασης από τρίτους, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αξιέπαινη προσπάθεια των ομολογουμένως λίγων μηχανικών της Τεχνικής μας Υπηρεσίας για συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που εξελίσσονται στις γειτονιές του Δήμου μας.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών        Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

     ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ            ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση