Ικανοποίηση του Γιάννη Σταθόπουλου από την διεξαγωγή των εκλογών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

0
stathopoulos 2010

Οι υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τον Δήμαρχο ανταποκρίθηκαν πλήρως στον εφοδιασμό όλων των τμημάτων με όλα τα προβλεπόμενα, στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις ταυτοποιήσεις, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων κ.ά., όπως και στην τροφοδοσία των Δικαστικών αντιπροσώπων, των γραμματέων και των μελών των εφορευτικών επιτροπών και οι οποίοι εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Απάντηση