Καθαρισμός χώρων και οικοπέδων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αγ. Παρασκευής, επελέγη τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, η εργολαβία για τον καθαρισμό χώρων και οικοπέδων από χόρτα και βλάστηση.
Ο καθαρισμός ξεκινά άμεσα και περιλαμβάνει το σύνολο των Δημόσιων χώρων και οικοπέδων που καθαρίστηκαν τις δύο προηγούμενες χρονιές, καθώς και οικόπεδα ιδιωτών με χρέωσή τους.