Καθορισμός των δημοτικών τελών για το έτος 2017.

0
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευή;ς

Ο καθορισμός των φετινών δημοτικών τελών στο Δημοτικό Κοιμητήριο, τον τομέα της Καθαριότητας και του Ηλεκτροφωτισμού θα εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3-11-2016 στις 4.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). Επιπλέον θα συζητηθούν και τα εξής θέματα:
1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
2. Αναπροσαρμογή ή μη Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
3. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4. 7η Αναμόρφωση 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 107/2016 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη).
5. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών από το Δ.Σ. το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Γ43/Τ19 Ν19 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).