Καμία αναβάθμιση της λειτουργίας του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

0
giziotis 001

«Η αλλαγή στην Διοίκηση του Δήμου συνοδεύτηκε με υποσχέσεις για μια «νέα αρχή» αναβάθμισης της λειτουργίας του προεδρείου και του Δημοτικού Συμβουλίου που όμως δεν ήρθε…
Παρ’ ότι ζητήθηκε πολλές φορές να έρθουν σημαντικά θέματα που αφορούν σε σοβαρούς τομείς δράσεις (αθλητισμός, πολιτισμός, κοινωνικές πολιτικές κλπ) το προεδρείο και η διοίκηση τίποτα δεν εισήγαγαν για συζήτηση.
Το νομικό πλαίσιο του Καλλικράτη περιορίζει τη λειτουργία του προεδρείου σαν συλλογικό όργανο, σε προεδροκεντρικό και λειτουργεί σαν τέτοιο με επιλογή του προέδρου. Δεν υπήρξε καμιά πρόταση ούτε προσπάθεια λειτουργίας επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου. Γενικά απουσιάζει η διάθεση για συλλογικές διαδικασίες. Η διαδικασία συζήτησης των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου πολλές φορές χαρακτηρίστηκε από στείρες αντιπαραθέσεις μεταξύ διοίκησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναζητηθούν και να επιδιωχθούν τρόποι για τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή συμμετοχή, συμβολή των συλλόγων και των σωματείων στη θεματολογία και τον διάλογο».

Απάντηση