«Καρποφόρησε» η συνεργασία ΠΑΟΔΑΠ – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

0

Την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ) από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016.
Από τότε που ανέλαβε τη διαχείριση του Οργανισμού ο κ. Παπαμιχαήλ έθεσε ως προτεραιότητα την επανασύνδεση και συνεργασία του Νομικού Προσώπου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησε η προηγούμενη δημοτική αρχή την περίοδο 2011 – 2014.
Αναλυτικότερα ο κ. Παπαμιχαήλ δήλωσε τα εξής :
«Η επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λόγω της συμμετοχής του στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2015-2016 αποτελεί θετική εξέλιξη για το Δήμο και τους δημότες.
Με συστηματική προσπάθεια επανασυνδέσαμε μετά από 4 χρόνια τον Οργανισμό με την Γ.Γ.Α., προσλάβαμε με δημόσια προκήρυξη 1336-4/12/2015 8 (οκτώ) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι διατέθηκαν σε όλες τις δημοτικές δομές αλλά και σε θεσμούς της κοινωνίας (Υπαίθριοι Αθλοχώροι, ΚΑΠΗ, ΕΡΤ, δομές αμεα κλπ.)
Το ίδιο θα συμβεί και την περίοδο 2016-2017» .
Η επιχορήγηση του ΠΑΟΔΑΠ με το ποσό 4.209,12€, είναι μικρή μεν σε σύγκριση με το παρελθόν (πριν το έτος 2011) αλλά αποτελεί την βάση αφετηρίας.
Με επιμονή θα συνεχισθεί η παροχή ποιοτικών αθλητικών υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών.