Κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Μεσογείων από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0

Την κατασκευή νέας πεζογέφυρας επί της Λ. Μεσογείων στο ύψος της Πλατείας Πέτρουλα (οδός Χίου) και της οδού Ευαγγελιστρίας αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 17/5/16

Την αναγκαιότητα κατασκευής ανισόπεδης διάβασης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στο συγκεκριμένο σημείο ανέδειξε η « Μελέτη Σκοπιμότητας επιλογής θέσεων ανισόπεδων διαβάσεων πεζών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε στο Λεκανοπέδιο Αττικής».
Η παραπάνω μελέτη ανέδειξε θέσεις κατασκευής ανισόπεδων διαβάσεων σε οδικούς άξονες στους οποίους η διέλευση πεζών κρίθηκε επισφαλής με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της κίνησης των πεζών και το εν λόγω σημείο 2ο σε επικινδυνότητα από τα 20 που υπήρχαν στην μελέτη.
Η χωροθέτηση προέκυψε μετά από επεξεργασία αιτημάτων, φορέων, τροχαίας, στοιχείων ατυχημάτων με πεζούς σε συνδυασμό με επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ και οι θέσεις επιλέχθηκαν και ιεραρχήθηκαν ανάλογα με τα ατυχήματα, τη συχνότητα διέλευσης πεζών, τους φόρτους των οδικών αξόνων, τις δραστηριότητες εκατέρωθεν των αξόνων και την αδυναμία εξυπηρέτησης με άλλες εναλλακτικές και ασφαλείς λύσεις, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης της κατασκευής σε χώρο με ικανά γεωμετρικά στοιχεία χωρίς την απαίτηση απαλλοτριώσεων, εξετάζοντας παράλληλα την υφιστάμενη δόμηση και τη δυνατότητα ανάπτυξης με τη λιγότερη δυνατή οπτική και αισθητική όχληση.
Η Δημοτική αρχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας κατατάξει την κατασκευή της πεζογέφυρας στις σημαντικές προτεραιότητες της πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ Χρ. Σπίρτζη όπως και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γ. Δέδε.