Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων στην Αγία Παρασκευή.

0
kladema

Ενενήντα οκτώ (98) υψηλόκορμα δένδρα (πεύκα, ευκάλυπτοι και λεύκες) σε 55 διαφορετικά σημεία της Αγίας Παρασκευής, κλαδεύτηκαν από εξωτερικό συνεργείο υπό την εποπτεία Γεωπόνου του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου με στόχο αφενός τον καλλωπισμό και τη συντήρηση τους και αφετέρου την προστασία των πολιτών από πιθανές πτώσεις κλαδιών, ιδίως σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινόμενων.