Κοινωνική Οικονομία και νέες μορφές αντιμετώπισης της ανεργίας

0
prosklisi3A3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.30-8.00 Εναρξη – Χαιρετισμοί
8.00-9.30
• Κοινωνική Οικονομία και νομικές μορφές έκφρασης
Γιώργος Μιτάκης, Οικονομολόγος –Διαχειριστής Έργων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Δυνατότητες αξιοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων από τη Κοινωνική Οικονομία για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
Αθανασοπούλου Αθηνά, ΕΥΚΕΚΟ, προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.
• Αξιοποίηση της Κοινωνικής Οικονομίας από τους δήμους για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής κλπ
Αντώνης Αντωνόπουλος, Γραμματέας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
• Αρνητικές παραστάσεις από την λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, αντιμετώπιση και προοπτικές
Νίκος Χρυσόγελος, πρώην Ευρωβουλευτής
• Παρουσίαση καλών πρακτικών από την λειτουργία μορφών Κοινωνικής Οικονομίας
Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου(κοινσεπ)

9.30-10.00 Συζήτηση
Για τον Όμιλο
Μιχάλης Γαβράς        Σπύρος Αρβανιτάκης
e-mail: omilos.agp@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση