Κωνσταντίνος Τσιαμπάς: «Υπέβαλα δύο ενστάσεις για την αγορά της Βίλας Ιόλα».

0
Παρέμβαση και προτάσεις Κώστα Τσιαμπά

Από το Δημοτικό σύμβουλο της Παράταξης του Βασίλη Ζορμπά, λάβαμε ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απ΄ ευθείας αγορά της Βίλας Ιόλα στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με Αφορμή τη δήλωση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κου Σταθόπουλου Ιωάννη με την οποία εκφράζει την έκπληξή του για τις ενστάσεις δημοτικών συμβούλων προς την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια κατά της απόφασης για την αγορά της Βίλας Ιόλα
ΔΗΛΩΝΩ
Ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ΝΟΜΙΚΗ αλλά το κυριότερο ΗΘΙΚΗ υποχρέωση , όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη ή παράτυπη ή όταν αυτή υλοποιείται με διαδικασίες κόντρα στη λογική και θίγει τα συμφέροντα του Δήμου, όπως στην συγκεκριμένη υπόθεση, να την καταγγείλουν και να ενεργήσουν κατά νόμο για την ακύρωσή της.
Για τους παραπάνω λόγους και με αφορμή δημοσίευμα που έκανε αναφορά σε Δημ Σύμβουλο που έκανε την αρχική ένσταση , Κε Σταθόπουλε σας ενημερώνω και δημόσια (διότι έχετε ήδη ενημερωθεί) ότι την επομένη της ανακοίνωσης της απόφασης του ΔΣ έκα-να δύο καταγγελίες – ενστάσεις προς την Περιφέρεια, (αρ. Πρωτ. 68811/24342/1-8-2017,64489/23812/4-8-2017), την Γεν Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (αρ.πρωτ.12510/1-8-2017,12725/4-8-2017), την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( αρ. πρωτ 52706/28-8-2017). Αναμένουμε τις απόψεις που σας ζήτησε εγγράφως η Περιφέρεια (αρ. πρωτ. 65811/24342/11-8-2017 ) επί των παραπάνω καταγγελιών .
Κύριε Δήμαρχε η απαίτησή σας , οι Δημ. σύμβουλοι να σιωπούν και να δείχνουν ανοχή σε διαδικασίες και αποφάσεις με ερωτηματικά ως προς την νομιμότητά τους εάν μη τι άλλο, είναι προκλητική».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ