Κώστας Χατζηανδρέου: «Εφαρμόζοντας το σύστημα διοίκησης «ολικής ποιότητας» η λειτουργία του Δήμου θα βελτιωθεί».

0
HATZIANDREOY

«Σ» Δηλαδή;
«Όποιος καθίσει στην καρέκλα του αντιδημάρχου διοίκησης έχει ν’ αντιμετωπίσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό προβλημάτων ταυτόχρονα μ’ έναν συνεχώς μειούμενο αριθμό υπαλλήλων, γεγονός που προκλήθηκε κυρίως από την πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια, κι η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποψίλωση των Δήμων από  ικανά και έμπειρα στελέχη».
«Σ» Η «διαδημοτική κινητικότητα» δεν έλυσε αυτά τα προβλήματα;
«Η αλήθεια είναι ότι κάποια προβλήματα λύθηκαν αλλά παράλληλα δημιούργησε κι  «άλλα». Για παράδειγμα, βρήκαμε δύο ικανά στελέχη από το Δήμο Αθηναίων που ήρθαν στον δικό μας, αλλά την ίδια στιγμή χάσαμε ίσως και περισσότερα που έφυγαν από μας για άλλους Δήμους.
Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει και καλούμαστε με λίγους εργαζόμενους, με καλές προθέσεις αλλά χωρίς την εμπειρία αυτών που έφυγαν, να καλύ­ψουμε τις ανάγκες ενός πολύ μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας.
Ειδικά την τετραετία που πέρασε, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα υπαλλήλων του Δήμου μας προς άλλους Δήμους και διοικητικών και μηχανικών, αλλά το πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι το γεγονός ότι δεν βρήκαμε ούτε έναν υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον πολύ νευραλγικό πια τομέα της πληροφορικής!».
«Σ» Γιατί δεν προχωρείτε σε μια σχετική πρόσληψη ώστε να καλύψετε το σημαντικό αυτό κενό την στιγμή που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανέργων πτυχιούχων από τους οποίους πολλοί αναγκάζονται να φύγουν απ’ την πατρίδα τους για να βρουν εργασία;
«Μας έχει επιβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ οιασδήποτε πρόσληψης!
Τη στιγμή κατά την οποία η «αιμορραγία» της μείωσης των εργαζομένων συνεχίζεται!!  Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτό το «Δεδομένο» χωρίς βεβαίως να μειώσουμε τις παροχές υπηρεσιών  προς τους συμπολίτες μας!!!
Σας ανέφερα ενδεικτικά το πρόβλημα της «πληροφορικής», γιατί σήμερα μέσω αυτής πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της παροχής υπηρεσιών, χωρίς εμείς να μπορούμε να έχουμε ούτε καν έναν τεχνικό για να επιδιορθώσει τα όποια προ­βλήματα δημιουργούνται».

«Σ» Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο Δήμος από πλευράς ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης;
«Βρισκόμαστε αρκετά πίσω και σ’ αυτόν τον τομέα και το λέω αυτό γιατί μπορεί το πρωτόκολλο και το δημοτολόγιο να  λειτουργούν ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν πολλοί τομείς που υστερούμε κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπάρχει ακόμη «χειρόγραφο σύστημα», πράγμα που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες δεν έχουν τον ίδιο «βηματισμό» από τεχνολογικής απόψεως αλλά ότι κάποιες είναι «πιο μπροστά», κάποιες «πιο πίσω» και κάποιες ακόμη «πιο πίσω».
«Σ» Η απαγόρευση προσλήψεων προφανώς σας αναγκάζει να κάνετε ανακατανομή στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων όπως και η προηγούμενη διοίκηση. Έχετε τα ίδια κριτήρια;
«Πράγματι όταν αναλάβαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια καλύτερη κατανομή. Για να λέμε όμως την αλήθεια στους συνδημότες μας, οι «ανακατανομές» αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους, λύνουν μερικά από τα προβλήματα, αλλά δεν αποτελούν τη λύση των προβλημάτων. Είναι χρήσιμες στις περιπτώσεις που πρέπει να λυθεί ένα άμεσο πρόβλημα, αλλά δεν επαρκούν για την οριστική  λύση του.
Προσωπικά πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο συντελεί κι ένας «καλός» κανονισμός εσωτερικής λει­τουργίας του Δήμου, πάνω στις βάσεις του οποίου θα μπορέσει κάποιος να κάνει τις καλύτερες ανακατανομές βάσει των ειδικοτήτων και τα τυπικά προσόντα του καθενός».
«Σ» Η διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά, είχε προχωρήσει σε αλλαγή του κανονισμού που είχε πα­ραλάβει από τον κ. Γιαννακόπουλο. Εσείς έχετε προγραμματίσει κάτι ανάλογο;
«Επιβάλλεται να γίνουν αλλαγές και θα γίνουν. Ήδη βρισκόμαστε στην επεξεργασία ενός νέου κανονισμού ο οποίος πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική βοήθεια για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών χωρίς να επιφέρει προ­βλήματα στους εργαζόμενους.
Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες επειδή βρισκόμαστε στη φάση της επεξεργασίας των εισηγήσεων που μας έκαναν οι διάφορες υπηρεσίες. Μπορώ όμως να σας πω, είναι ότι στις προθέσεις μας είναι να εφαρμόσουμε το σύστημα της «Ολικής διοίκησης» κι όχι ακολου­θήσουμε το παλιό μοντέλο των «Δημοσιονομικών κανονισμών», το οποίο προέβλεπε τη σύνταξη του κανονισμού λει­τουργίας με αποκλειστικό στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας αδια­φορώντας για την επιμόρφωση και την εξειδίκευση των εργαζομένων».
«Σ» Τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτό;
«Είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχή των εργαζομένων υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι είναι καλά καταρτισμένοι, διαθέτουν την επάρκεια  που χρειάζεται το σύστημα κι έχουν επιμορφωθεί σε προγράμματα εξειδικευμένων  σεμιναρίων, σεμινάρια που δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Επίσης οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν τα επιμέρους σεμινάρια για το όλο το διάστημα που θα εργάζονται, κι αυτό επειδή η ταχύτητα με την οποία προχωρά η τεχνολογία σήμερα, επιβάλλει τη συνεχή μάθηση η οποία θα επιτρέπει στους εργαζόμενους τον χειρισμό των νέων προγραμμάτων.
Σήμερα λοιπόν, εμείς ζητάμε τη βοήθεια και τη συνεργασία των υπαλλήλων του Δήμου μας ώστε να μπορέσουμε ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις νέες προκλήσεις αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας και για το λόγο αυτό άλλωστε, έγιναν και οι αλλαγές στους εσωτερικούς  χώρους του Δημαρχείου ώστε και οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά και οι χώροι των εργαζομένων να τους προσφέρουν καλύτερη  λειτουργικότητα και εργασιακές συνθήκες.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να εμπνεύσουμε τους υπαλλήλους, οι οποίοι με τις «διαθεσιμότητες» και τον κίνδυνο της απόλυσης έχουν χάσει κάθε κίνητρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση