Με νέο σάρωθρο εμπλουτίζεται ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου Αγίας Παρασκευής

0

Mε νέο σάρωθρο εμπλουτίζεται ο στόλος των απορριμματοφόρων της πόλης μας, μετά την έγκριση χρηματοδότησης του με 145.000€ από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με Υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις 31/10/2018.

Για την απόκτηση του αναρροφητικού σαρώθρου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα διαθέσει επιπλέον 110.000€ από ίδιους πόρους , αφού για την απόκτηση του το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 255.000€.

Απάντηση