Μια αργοπορημένη άδεια λειτουργίας.

0

Την έγκριση άδειας λειτουργίας του παγοδρομίου που εγκαταστάθηκε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2017. Είναι γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή αδικαιολογήτως επέτρεψε τη λειτουργία του παγοδρομίου άνευ επίσημης αδείας, για τις λίγες ημέρες που αυτό λειτούργησε, επιδεικνύοντας μία στάση αδυναμίας σωστής εκτέλεσης μιας απλής εγκατάστασης.
Η διοίκηση του Δήμου είχε όλο το χρόνο που χρειαζόταν για να κινήσει σωστά τις διαδικασίες, ωστόσο φάνηκε ότι υπήρξε κενό στη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες με συνέπεια από τύχη να μην συνέβη κάποιο ατύχημα με «άγνωστο» υπεύθυνο αυτού.
Ο κ. Σταθόπουλος συμπλήρωσε ότι η άδεια για τη λειτουργία του τραμπολίνο αναμένεται σύντομα να εγκριθεί, δείχνοντας υπεύθυνα μ’ αυτόν τον τρόπο ότι «μαθαίνει από τα λάθη» καθώς ακόμα αυτό δεν έχει εγκατασταθεί στην πλατεία, ως έπρεπε, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη άδεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ