Νέα εργολαβία αποκατάστασης πεζοδρομίων σε οδούς της Αγίας Παρασκευής.

0

Από την οδό Μακεδονίας, δίπλα στο ημιτελές δημοτικό Κολυμβητήριο, ξεκίνησε στις 26/10/17 η νέα εργολαβία αποκατάστασης πεζοδρομίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 247.000 ευρώ.
Η εργολαβία συνεχίζεται στο πεζοδρόμιο της οδού Νεαπόλεως έναντι του 1ου Λυκείου και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις αποκατάστασης σε πολλά ακόμη πεζοδρόμια διαφόρων οδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ελεύθερο χώρο μπροστά από το “Κολυμβητήριο” (ο οποίος έχει περιφραχτεί με χαμηλή περίφραξη και έχει καθαριστεί και διαμορφωθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου), τοποθετήθηκαν καθιστικά (παγκάκια) και κάδος απορριμμάτων.