Νέα Εργολαβία για τη συντήρηση των Σχολείων

0

Υπογράφηκε στις 28/6/2018, από το Δήμαρχο Ι. Σταθόπουλο, η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της αναδόχου, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, εταιρείας για την εργολαβία συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων των Σχολικών κτιρίων διετίας 2018-2019, με προϋπολογισμό 488.560 €.

Η νέα εργολαβία, που έρχεται να προστεθεί στα έργα και τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους πλέον των 3 εκ. ευρώ που έγιναν στα Σχολεία από το 2014 μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει:

· Οικοδομικά έργα όπως στεγανοποιήσεις, υγρομονώσεις και θερμομονώσεις, αποκαταστάσεις, επισκευές και κατασκευές οποιουδήποτε τύπου περιφράξεων, πορτών, παραθύρων, κουφωμάτων, αλουμινίων, μαρμάρων, βιομηχανικών δαπέδων κλπ, ανακαινίσεις χώρων υγιεινής (τουαλετών) κ.α.

· Ηλεκτρομηχανολογικά έργα όπως ηλεκτροφωτισμού, θέρμανσης – κλιματισμού και εξαερισμού και εγκαταστάσεων ισχύος, αλεξικεραυνικών εγκαταστάσεων, κ.α.

Απάντηση