Νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.

0

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 20-09-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 04.00μ.μ. με θέματα:1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

3. Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 2ου τριμήνου Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

4. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

5. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες μέχρι δύο μήνες για τις ανάγκες του κοιμητηρίου (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

6. Κατανομή ποσού Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

7. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 244/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016», προϋπολογισμού 213.528,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

9. Επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου Αρκάδων Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

10. Επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής «Ο ΠΥΡΡΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

11. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

12. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών  Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

16. Απαλλαγή του κ. Δ. Γ. από τα τέλη ταφής του Δ.Μ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).