Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2015

0
agia paraskevi

2.    Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

3.    2η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2015 των πιστώσεων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

4.    Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 2ου τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 (απόφαση 119/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

5.    Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

6.    Καθορισμός ειδικοτήτων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

7.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

8.    Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι.Ε. Σταθόπουλος)

9.    Τροποποίηση της απόφασης 209/2015 με θέμα «Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γκόνης)

10.    Επιστροφή ή μη ποσού 35,20 €, στον κ. Γεώργιο Χαραλαμπόπουλο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση