Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 15 Οκτωβρίου 2015

0
agia paraskevi

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παράταση Δημοσίων Επενδύσεων Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων έως 31/12/15, βάσει του Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 127/8-10-15 άρθρο 1. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών δομών κ. Γ.Βλάχος).

4. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. E.Πετσατώδη)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. E.Πετσατώδη)

6. Έγκριση 5ου και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ‘’Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405’’. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. E.Πετσατώδη)

7. Αποδοχή παραίτησης του εκκαθαριστή των δύο πρώην Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου με την επωνυμία αντίστοιχα  ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π. και ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

8. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού).

9. Καθορισμός ειδικοτήτων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Κ. Χατζηανδρέου).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση