Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2015

0
agia paraskevi

3.    Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη ).

4.    Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής.(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

5.    Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισηγήση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη ).

6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (8η) του Νομικού Προσώπου Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισηγήση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη ).

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι.Ε. Σταθόπουλος).

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Ένωσης Επαγγελματοβιοτεχνών Αγίας Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ). (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι.Ε. Σταθόπουλος).

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης που αφορά μέτρα  στήριξης για την τοπική αγορά. (εισήγηση: Επικεφαλής Παράταξης ‘’Αγία Παρασκευή –Μια Γενιά Μπροστά’’ κ. Α. Μουστόγιαννης).

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ». (εισηγήση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

11.    Προσθήκη τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015 για το πανηγύρι του ιερού ναού Αγίου Ανδρέα (εισηγήση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

12.    Τροποποίηση της 306/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στις Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ Φωτεινού).

13.    Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ.Φωτεινού).

14.    Αντικατάσταση μέλους Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. (εισηγήση: Εντεταλμένος Δημοτικός Συμβουλος κ. Π. Γκόνης)

15.    Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής αντικατάσταση μελών και ορισμός νέου Προέδρου. (εισηγήση: Εντεταλμένος Δημοτικός Συμβουλος κ. Π. Γκόνης).

16.    Τροποποίηση της υπ. ’αριθμ. 238/2015 απόφασης του Δ.Σ., λόγω αλλαγής σειράς αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισηγήση: Επικεφαλής Παράταξης ‘’Συμμαχία Ευθύνης’’ κ. Β. Γιαννακόπουλος).

17.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 159/2015 απόφασης του Δ.Σ λόγω αντικατάστασης μελών από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. (εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Βλάχος).

Απάντηση