Νέα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 5 Ιουλίου 2016.

0

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 04.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου με θέματα:

1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (σχετ. η υπ’ αριθμ. 137/2016 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή χορήγησης εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
3. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη με αντικείμενο  την Επιχορήγηση, Οργάνωση και Λειτουργία «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555). (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών (Κοιν. Μαγειρείο & Κοιν. Παντοπωλείο) από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
5. Καταρχήν έγκριση για τον τρόπο διανομής της κληρονομιάς του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ρύθμιση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Δημ. Γούναρη (κατόπιν της υπ’ αριθμ. 33/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.) (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ κα. Ε. Πετσατώδη).
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Γιαβάση (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας στο σπίτι που έζησε και πέθανε ο στρατηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9. Ωφελούμενοι από το Κληροδότημα για άπορους αριστούχους μαθητές των λυκείων της πόλης μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας από τον Δήμο Παλλήνης στον Δήμο μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
11. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
12. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος Α.Π.Ε) – Τελικός για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
15. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ος Α.Π.Ε & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Τακτ. Α.Π.Ε.) για την εργασία «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
19. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων στις οδούς Νεαπόλεως 34, Νεαπόλεως 22Α , Διγενή & Αιτωλίας, Τήνου 30, και Μπουμπουλίνας 24. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
20. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων στις οδούς Αισώπου 3, Αχαιών 2, Γραβιάς 37, Αγ. Βασιλείου & Κάδμου, Τυμφρηστού & Αγαπήνωρος, Αρκαδίου 22, και Κεντρική πλατεία. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
21. Επιστροφή ή μη  ποσού 38,60 ευρώ στον κ. Κουκή Γεώργιο του Δημητρίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 73.841.52€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 89, 111, 112, 126, 127, 130, 131,132, 143, 216, 268, 315,321, 325, 326, 327, 328, 329, 686, 719, 721, 814, 816, 953, 954, 955, 956 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β), μισθώματα περιπτέρου, γ) χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθώματος περιπτέρου δ) πρόστιμα πολεοδομικής παράβασης, ε) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, στ) εισφορά σε χρήμα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
23. Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).