Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφ. Μεσογείων από τις 16.1.2016 μέχρι τις 28.2.2017

0
"Στιγμιότυπο από αντίστοιχες εργασίες στο ύψος του "Σταυρού" τον Δεκέμβριο του 2016

Λόγω εργασιών εγκατάστασης καλωδίων ρεύματος υψηλής τάσης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατά το χρονικό διάστημα από 16/1 έως 28/2/2017 καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ως εξής:
Α) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα, από το ύψος αυτής έναντι της οδού Αδριανού μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Αγελάου.
Β) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση της από Παλλήνη προς Αθήνα, από τη συμβολή της με την οδό Αγελάου μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Δελφών.
Γ) Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Μεσογείων, στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι και την οδό Σ. Πέτρουλα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον πλάτος το οδοστρώματος.
Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε πενήντα (50) και τριάντα (30) χλμ/ώρα, κατά περίπτωση καθώς και απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων σε αποστάσεις τριακοσίων δέκα (310,00), διακοσίων τριάντα (230,00), εκατόν πενήντα (150,00) και εβδομήντα (70,00) μέτρων, κατά περίπτωση, προ της περιοχής των έργων και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία από και προς κάθετη οδό.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.