Νέες μειώσεις των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

0

Σε νέες μειώσεις των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προχώρησε η διοίκηση του δήμου Αγ. Παρασκευής για το 2018.
ΟΙ Νέες μειώσεις, έρχονται να προστεθούν στις μεσοσταθμικές μειώσεις της τάξης του 30%, που έγιναν τα τρία τελευταία χρόνια, καθώς και την καθιέρωση δωρεάν αφής καντηλιών.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου μειώνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                2017             2018            ΜΕΙΩΣΗ
Δικαίωμα ταφής                         230               220               4,5%
Άνοιγμα τάφου                            90                 80              11,1%
Εκταφή από τάφο τριετίας             60                50               16,7%
Εκταφή από Οικογενειακό τάφο     80                60                25%
Οστεοφυλάκιο Απλό (ετησίως)       25               20                 20%
Καθαριότητα οικογενειακού τάφου

(ετησίως)                                    50               30                 40%
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο

Α ΖΩΝΗ (15ετής παραχώρηση) 1.300            1.200                 7,7%

Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο

Α ΖΩΝΗ (ετήσιο)                       100                80                   20%
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο

Β & ΒΑ ΖΩΝΗ (ετήσιο)                50                40                    20%
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο

Γ ΖΩΝΗ (ετήσιο)                        50                40                    20%

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ