Νέος κανονισμός καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

0
sideris giannis

Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, στη βάση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων. Σημαντικός είναι ο ρόλος που έχει η θέσπιση και η εφαρμογή ενός σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητας που θα καλύπτει όλο το πλέγμα των σχέσεων Δήμου και πολιτών με ξεκάθαρους όρους σε ότι αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις.

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους του Δήμου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, την ενίσχυση της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την εφαρμογή της ανακύκλωσης, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κανονισμού, ενώ οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των επαγγελματιών της πόλης ελήφθησαν υπόψη πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και εγκρίθηκε. Ο νέος Κανονισμός αποτελεί σημείο αναφοράς για την Υπηρεσία Καθαριότητας, λειτουργεί ως οδηγός για εμπεριστατωμένες απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών, συνεισφέρει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των επαγγελματιών και των κατοίκων και αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας στην πόλη μας.

Μέχρι σήμερα η διαχείριση απορριμμάτων αντιμετωπίζεται ως μια περιθωριακή, οχληρή υπόθεση, ενώ είναι θεμελιώδης. Ο σεβασμός και ο πολιτισμός της καθημερινότητας δεν πρέπει να παραμένουν θεωρητικές έννοιες, αλλά τρόπος ζωής. Προσδοκία της Υπηρεσίας Καθαριότητας είναι ο νέος Κανονισμός να αποτελέσει την αφετηρία στενότερης συνεργασίας μεταξύ Δήμου και πολιτών, ώστε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των καιρών που προτάσσει την περιβαλλοντική κουλτούρα ως τη σταθερή αξία ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κατεβάσει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σε pdf μορφή, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας του Δήμου (www.agiaparaskevi.gr).

Ιωάννης Α. Σιδέρης

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση