Ξαναρχίζουν οι εργασίες ανάπλασης της περιοχής Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής.

0
stathopoulos 2010

Η ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Πάρου και της οδού Χίου καθώς και τα όμβρια των οδών Ολυμπίας, Πεντέλης και Χίου θα είναι η διαδοχική σειρά των έργων. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με το συνεργείο της Αυτεπιστασίας και την Υπηρεσία Καθαριότητας, βελτίωσε τις τελευταίες μέρες συγκεκριμένα σημεία στην οδό Πάρου και συνέλεξε μεγάλο όγκο κλαδιών που υπήρχαν».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση