Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο κέντρο δια βίου μάθησης Δήμου Αγίας Παρασκευής!

0
dia viou mathisi

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων για ένταξη στα τμήματα εκπαίδευσης έγινε με απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούμενης εκπαιδευτικής χρονιάς (2014-15) βρίσκονται στο Σχολείο όπου λειτουργεί το Κέντρο και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τις παραλάβουν από τους υπεύθυνους.
Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω τμημάτων, το Κέντρο θα είναι ανοικτό καθημερινά, εκτός Πέμπτης, από 17:00 ως 21:00. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6081604 κατά τις παραπάνω μέρες και ώρες.
Υπεύθυνοι Προγράμματος:
⦁    Γκούβης Δημήτρης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
⦁    Σακέλλη Δέσποινα, Υπεύθυνη Οργάνωσης.

Απάντηση