Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωφελούς εργασίας» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

Ξεκίνησε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην τρίτη φάση της νέας γενιάς  προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας  στους  274 δήμους της χώρας και τα οποία προβλέπουν την απασχόληση 24.251 ανέργων.
Όσοι /ες προσληφθούν στα οκτάμηνα αυτά προγράμματα και θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, και όσοι έχουν ηλικία έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίες καθαρές αποδοχές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν  495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).
Η καινοτομία στα νέα κοινωφελή προγράμματα έγκειται στο ότι πέρα από την οκτάμηνη διάρκειά τους, ο εργαζόμενος   θα έχει τη δυνατότητα βελτίωσης του βιογραφικού του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
Η αναβάθμιση των προσόντων του θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες, συμβουλευτικής και κατάρτισης, δηλαδή ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους κατά την είσοδο και την έξοδο από το πρόγραμμα.
Η δράση αυτή είναι προαιρετική, ξεκινά το δεύτερο μήνα ένταξης στο πρόγραμμα και περιλαμβάνει κατάρτιση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και μετά το πέρας οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν σεμινάρια με θέμα την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων  ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι,, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2017 να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), επιλέγοντας από έναν έως τρεις δήμους αλλά για μία και μόνο ειδικότητα.
Στα κριτήρια μοριοδότησης  περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Αναλυτικά τα κριτήρια είναι:
Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
· Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
· Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα
· Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια
· Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ -Τριάντα (30) μόρια,
Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – Τριάντα (30) μόρια
Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ – Είκοσι πέντε (25) μόρια
Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – Είκοσι πέντε (25) μόρια
Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ –  Είκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – Είκοσι (20) μόρια
Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ – Δέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ – Δέκα (10) μόρια
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ – Μηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – Μηδέν (0) μόρια
Ηλικία
18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια
45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ