Ξεκινούν τα προγράμματα του «Κέντρου Γυναίκας».

0

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 ξεκινούν οι ομάδες του «Κέντρου Γυναίκας» του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2017 – 2018, (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2004594), το πρόγραμμα των οποίων είναι το εξής:

A. Δράσεις –Προγράμματα (Δωρεάν Συμμετοχή):
• Συμβουλευτική για την απασχόληση και καταπολέμηση της ανεργίας
• Ψυχαγωγικές – επιμορφωτικές εκδηλώσεις
• Κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης
• Θέματα ισότητας
• Νομική συμβουλευτική
• Στήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Γυναίκας

B. Ομάδες Δραστηριοτήτων(Συμμετοχή 10 €) :
· Θεάτρου
· Γραφής και εικόνας
· Art- therapy
· Xοροθεραπείας
· Ραπτικής

Νέες Ομάδες (Δωρεάν Συμμετοχή):
· Ζωγραφικής και εικαστικών
· Φωτογραφίας