Ξηλώθηκαν τα «έργα» προηγούμενων διοικήσεων λόγω επικινδυνότητας!

0

Από το Δήμο Αγ. Παρασκευής ανακοινώθηκε ότι στις 26-6-17 αποξηλώθηκαν τα παιχνίδια από τον υπαίθριο χώρο του Αθλητικού κέντρου της οδού Νότου για λόγους επικινδυνότητας.
Ο συγκεκριμένος χώρος όπου είχαν τοποθετηθεί τα παιχνίδια τα έτη 2006-7 δεν είναι χώρος νόμιμης θεσμοθετημένης Παιδικής Χαράς και επιπλέον παρουσιάζει πρόβλημα εγγραφής του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γεγονός που δεν επιτρέπει λήψη πιστοποίησης λειτουργίας ως νόμιμου χώρου Παιδικής Χαράς όπως έχει ήδη συμβεί για τις περισσότερες Παιδικές Χαρές του Δήμου μας.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης του προβλήματος κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο και για τον λόγο αυτό απομακρύνθηκαν τα παλιά παιχνίδια.
Στη θέση αυτή θα δημιουργηθεί χώρος παιχνιδιού, όμως θα είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε και να πιστοποιήσουμε νόμιμη Παιδική Χαρά μόνο όταν τελεσφορήσουν οι ενέργειές μας οριστικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του χώρου.