Οι δωρεάν εξετάσεις που εκτελούνται από το ΠΕΔΥ Αγίας Παρασκευής

0
pedi

pediθέλουμε να  ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ , ότι στην Μονάδα
ΠΕΔΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454, εκτελούνται  ΔΩΡΕΑΝ  οι κάτωθι εξετάσεις:

ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ                                             ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΚΕ                                                                HDL
ΙΝR (χρονος προθρομβινης)                    LDL
ΣΑΚΧΑΡΟ                                                     ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΥΡΙΑ                                                            SGOT
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ                                                 SGPT
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ                                                  γGT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ                            NA+
LDH                                                                  K+
AMEΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ                             Cα
ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ                                 p
ΣΙΔΗΡΟΣ                                                        Mg
ΦΕΡΙΤΙΝΗ                                                      CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ)
CPK                                                                RATEST(ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ)
ΓΕΝ.ΟΥΡΩΝ
 T4                                                                   TESTOSTERONE
T3                                                                     FREE-TESTOSTERONE
TSH                                                                   DHEA’S
FREE T4                                                            Δ4
FREE T3                                                            17OH-Prg
Ab-HTG                                                              SHBG
Ab-TPO                                                             hGH
TG                                                                       Cortisol
CT                                                                         CEA
PTH                                                                      CA 15-3
OSTEOCALCIN                                                   CA 19-9                              
B12-FORATE                                                      CA 125
                                                                             PSA
FSH                                                                     FREE-PSA
LH                                                                        AFP
PRL                                                                      CA 72-4
E2                                                                          TPA
PRG                                                                       NSE

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ (ΚΛΕΙΝΕΤΕ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454

Ο ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση