Οι εργασίες για τη νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή αναμένονται να ξεκινήσουν το Φεβρουάριο.

0

Την έγκριση χώρου εγκατάστασης του εργοταξίου για τη πεζογέφυρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων στην οδό Ευαγγελιστρίας (πλησίον του ΙΚΑ) αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 11-Ιανουαρίου 2018, οι εργασίες της οποίας προβλέπονται να ξεκινήσουν εντός του Φεβρουαρίου.
Μετά την κατασκευή της πεζογέφυρας λίγο πριν το «Σταυρό» η κατασκευή της νέας πεζογέφυρας , θα ενισχύσει την ενότητα του πολεοδομικού ιστού της πόλης με μια ασφαλή διάβαση πεζών επί της Λεωφόρου Μεσογείων, παρέχοντας προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και θα διαθέτει ασανσέρ.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το αναλαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «Στάθης Κοκκίνης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»