Οι παραταξιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις υποβιβάζουν τον ρόλο του προεδρείου!

0
mpaltopoulos ioannis

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον τρόπο λειτουργίας του Συλλογικού αυτού οργάνου, που ρυθμίζει τη ζωή στην πόλη μας. Η συνεργασία και η επικοινωνία μου με τα μέλη του Προεδρείου – τον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Βλάχο και τον κ. Μυλωνάκη – είναι αρκετά εποικοδομητική και παραγωγική. Όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Γεράσιμος Βλάχος, είναι ένας παλιός και έμπειρος αυτοδιοικητικός. Η αλήθεια είναι ότι αν και το Δημοτικό Συμβούλιο – ως επί το πλείστον –  λειτουργεί σεβόμενο τους κανόνες, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συνάδουν με το θεσμό και  δίνουν την αίσθηση ότι δεν αντιπροσωπεύουν επάξια τα μέλη που το απαρτίζουν.
Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. -ως πρωταγωνιστικοί ρόλοι στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ.- , θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ουδέτεροι και αμερόληπτοι στη διάρκεια λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος μας θα πρέπει να εκπροσωπείται σωστά και να γίνεται σαφές ότι δεν υποκαθιστούμε κανένα άλλο πρόσωπο ή εξουσία από τη θέση που μας έχει τιμητικά δοθεί.
Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να διατηρεί το κύρος του, να συνεχίσει να ενεργεί ορθά για τη διατήρηση των κανονισμών και της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην αναλώνεται σε μη απαραίτητες παρεμβάσεις με παραταξιακό χαρακτήρα, οι οποίες υποβιβάζουν τον ρόλο του. Δεν είναι βέβαια απαγορευτικό για τα μέλη του Προεδρείου να έχουν άποψη παραταξιακή, αλλά θεωρώ ότι αυτός πρέπει να εκφράζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Επιπλέον, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο οι συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου να παρατείνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, παραβλέποντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων είναι εργαζόμενοι. Δυστυχώς αυτό δε συμβαίνει πάντα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που συζητούνται, αλλά και λόγω των έντονων και πολλές φορές άνευ λόγου αντιπαραθέσεων που προκύπτουν για τις οποίες θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια εξομάλυνσης από το Προεδρείο, ως επιβάλλεται.
Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο το Προεδρείο όσο και τα μέλη του, θα έχουμε αποκτήσει την εμπειρία και την ωριμότητα για τη σωστότερη διαχείριση του θεσμικού μας ρόλου, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία και το κύρος του Συλλογικού οργάνου”.

Απάντηση