Οι Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει πολίτες και επαγγελματίες ότι σύμφωνα με το αρ. 52 του νέου νόμου 4483/17 έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30/9/2017, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις υπηρεσίες του Δήμου έως τις 30 Νοεμβρίου.
Αν ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ καταβολή της οφειλής του απαλλάσσεται κατά 100% από προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα. Ενώ αν προχωρήσει σε ρύθμιση μέχρι και 100 δόσεις με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι απαλλαγές από προσαυξήσεις κυμαίνονται από 80% έως 50%.
Αναλυτικά οι δυνατότητες ρυθμίσεων είναι οι εξής:

Τρόπος εξόφλησης                      Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Εφάπαξ καταβολή οφειλής                                         100%
2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                                80%
25 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                              70%
49 έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                              60%
73 έως 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                            50%
Ελάχιστο ποσό δόσης 20,00 €.
Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.
Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30-11-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 213-2004545/552/553/554.