«Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας» ή «Μπάτε σκύλοι αλέστε»…

0
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας

Η σαπίλα, η διαπλοκή και η διασπάθιση του Δημόσιου χρήματος που οδήγησαν τη Χώρα σε αλλεπάλληλους δανεισμούς , σε ουσιαστική χρεωκοπία και σε ατέλειωτα «Μνημόνια», δεν εμφανίστηκαν «Ξαφνικά μια μέρα», αλλά διάβρωσαν το «κράτος» σιγά σιγά και μεθοδικά.Ο λόγος για τους λεγόμενους «Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας» που σταδιακά μετατράπηκαν σε «Οργανισμούς Εργολαβικών Συμφερόντων και Σια…» με αποτέλεσμα η ΔΕΗ, ο Ο.Τ.Ε, η ΕΥΔΑΠ κ.λ.π, που κάποτε διέθεταν μόνιμους εργαζόμενους για τα έργα και τις εργασίες αποκαταστάσεις βλαβών, με αποφάσεις των διορισμένων διοικήσεων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ν΄απαξιώσουν τους εργαζόμενους και για λόγους δήθεν «οικονομίας» να τους αντικαταστήσουν με Ιδιώτες εργολάβους.

Πέρα όμως από τους « τρόπους» με τους οποίους «δίνονταν» οι εργολαβίες, χάθηκε και κάθε ίχνος νομιμότητας τόσο στην «εκτέλεση» των έργων όσο και στα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι κάθε λογής «εργολάβοι»… και οι όποιοι «έλεγχοι» γίνονταν, δεν στρέφονταν πια κατά του Δημοσίου όπως παλιά, αλλά κατά «κάποιου εργολάβου» ο οποίος μπορεί και να ΄χε «χρεοκοπήσει» μέχρι να τελεσιδικήσουν οι όποιες χρονοβόρες διαδικασίες εκδικάζουν τις προσφυγές των Δήμων ή άλλων Φορέων στις περιπτώσεις κακοτεχνιών ή ακατάλληλων υλικών.

Σήμερα λοιπόν, ο κάθε εργολάβος που συνεργάζεται με τους οργανισμούς αυτούς, εκτελεί τα έργα συνήθως Σαββατοκύριακα που δεν λειτουργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά ούτε και η «Αυτόφωρη διαδικασία», πληρώνεται κανονικότατα τον «Κούκο» για «Αηδόνι» και με την πρώτη βροχή που εμφανίζονται τα «θαύματα» άντε να βρει ο Δήμος «υπεύθυνο» για την αποκατάσταση που θα έπρεπε να βαρύνει τον «φταίχτη» κι όχι το «σύνηθες υποζύγιο» που δουλεύει και φορολογείται για να πλουτίζουν οι επιτήδειοι…

Ο Δήμος μας, όπως όλοι οι Δήμοι αυτής της ρημαγμένης και λεηλατημένης χώρας, εξέδωσε πρόσφατα σχετική ενημερωτική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει κάνει διαρκείς και σοβαρές προσπάθειες προκειμένου τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) στην πόλη να εκτελούνται με σεβασμό στις νόμιμες προδιαγραφές και σύμφωνα με τον κανονισμό εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.

Ειδικότερα ο Δήμος μας:

· Έχει προχωρήσει επανειλημμένως σε συνεννοήσεις και αποστολές εγγράφων προς τους ΟΚΩ προκειμένου να συντονίσει τις εργασίες τους ώστε τουλάχιστον να μην έπονται έργων ασφαλτόστρωσης οδών και ανάπλασης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.

· Έχει προβεί στη λήψη αυστηρότερων μέτρων όπως ελέγχους που υποχρέωσαν ΟΚΩ σε αποκατάσταση κακοτεχνιών, ανάσχεση των αδειοδοτήσεων τομών, διακοπή εργασιών, κ.α.
· Εκπόνησε Κανονισμό εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων (απόφαση 29/2015 Δημοτικού Συμβουλίου).

Οι προαναφερόμενες ενέργειες και η αξιέπαινη προσπάθεια των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας (που δεν επαρκούν) για συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που εξελίσσονται στις γειτονιές του Δήμου είχαν σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη συμμόρφωση των εργολαβιών των ΟΚΩ.

Ωστόσο συχνά οι εργολάβοι προσπαθούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους και τους ελέγχους. Για παράδειγμα, ενώ υποχρεούνται να έχουν την άδεια του Δήμου προκειμένου να προβούν σε εργασίες επί των κοινοχρήστων χώρων, ή να τη λάβουν σε διάστημα 5 ημερών σε περιπτώσεις εκτάκτων παρεμβάσεων για αποκατάσταση βλαβών, επιλέγουν να επεμβαίνουν Σαββατοκύριακα να μην ζητούν εκ των υστέρων άδεια και να αποκαθιστούν κακότεχνα τις τομές που κάνουν.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εντείνει την προσπάθεια αποτροπής παρόμοιων πρακτικών με τη χρήση κάθε νόμιμου μέτρου και καλεί τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας να απαιτούν από τους εργολάβους τους να σέβονται τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Δήμου για την εκτέλεση των έργων σε κοινόχρηστους χώρους και την εν συνεχεία πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση τους».

Απάντηση