Ορισμός νέων Εντεταλμένων Συμβούλων

0
agia paraskevi

Ο κ. Κονταξής Δημήτριος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και το συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας.
Η κ. Ψύλλα Στυλιανή είναι υπεύθυνη για την Πολιτική Προστασία, τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων όπως και το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
Ο κ. Λογοθέτης Ιωάννης  είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών και την εποπτεία της ιστοσελίδας του Δήμου.
Η κ. Ρεμπούτσικα Μαρία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Ο κ. Γιώτσας Σπυρίδων είμαι υπεύθυνος για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, όπως και τις διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους.
Η κ. Κολώνια Χρύσα ορίζεται υπεύθυνη για:
• Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό των εθελοντών – εθελοντισμού στο Δήμο μας.
Ο κ. Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου) Ιωάννης είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του Δήμου σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Η κ. Σταθουλοπούλου Βασιλική ορίζεται υπεύθυνη για την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση