Ορκωμοσία νέας μόνιμης υπαλλήλου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0

Ορκίστηκε την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, ενώπιον του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλου, ως μόνιμη υπάλληλος του Δήμου η Σ. Γιαννάκη Π.Ε Περιβάλλοντος.
H νέα υπάλληλος πέτυχε στο διαγωνισμό 2008 του ΑΣΕΠ και o διορισμός της εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με πρωτοβουλία του πρ. Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών Κ. Χατζηανδρέου, διεκδίκησε και πέτυχε να συμπεριληφθούν όλοι οι επιτυχόντες στον Δήμο μας και στα Νομικά του Πρόσωπα και όχι μόνο όσοι ήδη εργάζονταν με βάση τους σχετικούς προσωρινούς πίνακες.
Στη νέα υπάλληλο ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία Κοντοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ