Ούτε τα “Τυπικά” δεν μπορεί η διοίκηση

0
moustogiannis 01

Η Δημοτική Αρχή εκτός από την ικανότητα της να κάνει έργο στην πόλη μας δεν μπορεί να πράξει ούτε τα τυπικά και να τηρεί νόμιμες τις διαδικασίες.Στοmoustogiannis 01 έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοπιήθηκε στον χώρο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής για το φλέγον θέμα δεν έκανε τον κόπο να καλέσει όλους τους συναδέλφους όπως όφειλε να κάνει νόμιμα παρά μόνο αυτούς που έκρινε. Λυπάμαι πραγματικά που η ηγεσία του Δήμου έχει πάρει την κάτω βόλτα..

Αλέξανδρος Μουστόγιαννης
Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση