Ο αγώνας μας για τους «προσωρινούς του ΑΣΕΠ» δικαιώθηκε αλλά δεν ολοκληρώθηκε

0

Αγία Παρασκευή 02/08/ 2017
Αρ. Πρωτ: 71

Πριν περίπου ενάµιση χρόνο ο Σύλλογος και οι εργαζόμενοι του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής πρωτοστάτησαν ξεκινώντας αγώνα διαρκείας προκειµένου να παραµείνουν στην εργασία τους οι εργαζόµενοι που είχαν προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισµών του ΑΣΕΠ και που ήρθαν αντιµέτωποι µε την απόλυση και την ανεργία. Ο επίµονος και δίκαιος αγώνας που κορυφώθηκε µε την οκταήµερη κατάληψη του ∆ηµαρχείου Αγίας Παρασκευής και συνεχίστηκε µε συνεχείς κινητοποιήσεις – παρεµβάσεις στα αρµόδια υπουργεία, έφερε αποτέλεσµα την ψήφιση του Ν.4483/2017, όπου στο άρθρο 82 αποκαθίσταται η επί σειρά ετών αδικία σε βάρος εργαζοµένων που για 8 περίπου συνεχόµενα χρόνια πρόσφεραν ανελλιπώς την εργασία τους. Στο ∆ήµο µας εργάζεται µία συναδέλφισσα και οι υπόλοιποι εννέα συνάδελφοι εργάζονται στο νοµικό πρόσωπο των Παιδικών Σταθµών, (οι οποίοι από το 2009 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν απολυθεί πρόσφατα). Η συνάδελφος από τον ∆ήµο έχει επανέλθει µε ασφαλιστικά µέτρα και δύο συνάδελφοι από τους Παιδικούς Σταθµούς απολύθηκαν αρχές του καλοκαιριού. Βέβαια τώρα όλοι χαίρονται και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αίσιο τέλος. Η αλήθεια είναι όµως ότι αν και δεν στεκόµαστε στο να σχολιάσουµε την διεκδίκηση της «πατρότητας» της λύσης του ζητήµατος των «προσωρινών» από αρκετούς πρόθυµους µνηστήρες, δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε το γεγονός ότι µε την διατύπωση : «οι ΟΤΑ α΄ βαθµού & τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών µπορούν… » ο νόµος αφήνει στην «επιθυµία» του δηµάρχου ή προέδρου του Νοµικού Προσώπου το εάν θα εφαρµόσει την σχετική ψηφισµένη πλέον διάταξη ή όχι. ∆ηλαδή µε λίγα λόγια, εάν ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος δεν θέλουν να δώσουν τέλος σ’ αυτή στην οµηρία του εργαζόµενου – «προσωρινού», ενώ θα έχει καρπωθεί την εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, θα τους πετάξει αυτούς και τις οικογένειες τους στον Καιάδα της ανεργίας. Τέλος το σηµαντικό για όλους είναι ότι λόγω της δηµοσίευσης του ΦΕΚ στις 31/7/2017, η ηµεροµηνία υποβολής από τους δήµους των σχετικών πινάκων εργαζοµένων προσωρινών είναι έως και 31/8/2017, γι’ αυτό καλούµε, τους εργαζοµένους σε «προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ» να µην εφησυχάσουν, την οµοσπονδία µας να συνεχίσει να στηρίζει τους εργαζόµενους και να επέµβει όπου χρειαστεί, τους ∆ηµάρχους και Προέδρους και τις ∆ιοικήσεις ,να εφαρµόσουν τις διατάξεις του άρθρου 82 του νόµου 4483/2017, για να δοθεί επιτέλους οριστική επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήµατος σε βάρος των εργαζοµένων. Συνάδελφοι , η ιστορία έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν µας έχει χαριστεί και όλα µε αγώνες κατακτούνται. Η ενότητα, η ενεργή συµµετοχή και η αποφασιστικότητα είναι βασικά συστατικά για την επιτυχία των αγώνων µας . Στέλνουµε αγωνιστικούς χαιρετισµούς στους συναγωνιστές από ολόκληρη την Ελλάδα που δώσαµε την µάχη αντάµα. Τους καλούµε να συνεχίσουµε ενωτικά να προχωράµε στον µόνο δρόµο που ξέρουµε καλά, αυτόν της διεκδίκησης και του αγώνα, για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που έχουν αποµείνει από την µνηµονιακή λαίλαπα αλλά και την επαναφορά αυτών που αυταρχικά και βίαια κατάργησαν.

Το ∆.Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ