Ο Ανδρέας Γκιζιώτης απαντάει για τη μεταστέγαση του Δημαρχείου, τα ενοίκια και το κληροδότημα Γιαβάσειο

0
giziotis 001

giziotis 001Με δεδομένη την σημερινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και την μικρότερη εισροή πόρων από την κεντρική διοίκηση, πράγμα που υποχρεώνει τους Δήμους να προβούν σε «οικονομίες», σε περίπτωση που εκλεγείτε τι θα κάνετε για τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Στο θέμα της πληρωμής των ενοικίων για το Δημαρχείο (28.000 ευρώ μηνιαίως), για τη στέγαση Νομικών Προσώπων (από 1.500 έως 7.000 ευρώ μηνιαίως), θα προχωρήσετε ή όχι σε ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε μια εποχή που υπάρχουν πολλά ξενοίκιαστα ακίνητα ή θα αφήσετε το θέμα «ως έχει»;


2. Με επιβεβλημένη την εισροή οικονομικών πόρων από την ακίνητη περιουσία του Δήμου, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ανοικτό διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακίνητο στην οδό Ερμού («Γιαβάσειο») ή έχετε κάποιο άλλο σχεδιασμό για την εκμετάλλευσή του;

3. Με επιβεβλημένη την ανέγερση δημαρχιακού μεγάρου για την εξοικονόμηση των 300.000 περίπου ευρώ που πληρώνουμε σε ενοίκια μηνιαίως τι ακριβώς σκέπτεστε να κάνετε την πενταετία 2014-2019 σε περίπτωση που εκλεγείτε;

Η οικονομική κατάσταση των Δήμων και του δικού μας, προφανώς και είναι σε απαράδεκτα επίπεδα λόγω της πε­ρικοπής των πόρων από την κεντρική διοίκηση. Εμείς όμως δεν την θεωρούμε δεδομένη, αγωνιζόμαστε για την επαρκή χρηματοδότηση, για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που έχει ανάγκη η πόλη μας.
Η ακίνητη περιουσία του Δήμου παραμένει επί χρόνια ανεκμετάλλευτη, τόσο τα κτήρια όσο και τα οικόπεδα και με την ευρύτερη έννοια και το τμήμα του Υμηττού που γειτνιάζει με την πόλη μας. Κυρίαρχο θέμα είναι η αξιοποίηση όλης αυτής της περιουσίας του Δήμου σε όφελος των κατοίκων.
Οι προτεραιότητες πρέπει να επιλεγούν με κριτήριο τις ανάγκες των κατοίκων και την εξοικονόμηση χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η διεκδίκηση των απα­ραίτητων κονδυλίων για την δρομολόγηση των έργων και η επαναξιολόγηση των ενοικιασμένων χώρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση