Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διαγράφει οφειλές Δημοτικών τελών λόγω διακοπής ρεύματος.

0

Με σχετικό δελτίο τύπου, ο Δήμος Αγ. Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες διαγράφει τις οφειλές Δημοτικών τελών λόγω διακοπής ρεύματος και συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 222 παράγραφος 2 του Ν.4555/2018:
«Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Ως εκ τούτου βεβαιωμένες οφειλές που έχετε προς τον Δήμο μας, από Δημοτικά Τέλη (Δ.Τ.)-Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.) λόγω μη έγκαιρης δήλωσης της διακοπής και μη χρησιμοποίησης του ακινήτου θα διαγραφούν.

Η διαγραφή δεν αφορά οφειλές από ΤΑΠ οι οποίες εξακολουθούν να σας βαρύνουν.
Επίσης για ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση και δεν έχει υποβληθεί στους Δήμους η βεβαίωση διακοπής και υπεύθυνη δήλωση, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν έως την 19/1/2019, που λήγει η προθεσμία του ανωτέρω άρθρου, χωρίς να βεβαιωθούν ποσά που αντιστοιχούν σε Δ.Τ.-Δ.Φ., αλλά μόνο το ΤΑΠ.

Παρακαλούνται όσοι έχουν οφειλές από Δ.Τ. λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή έχουν κάνει διακοπή και δεν έχουν καταθέσει δήλωση μη χρησιμοποίησης του ακινήτου, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες μας, από ώρα 8:00 έως 14:30, στα τηλέφωνα:
– 2132004545, 2132004557 με την Ταμειακή Υπηρεσία για βεβαιωμένες οφειλές και
– 2132004551, 2132004543 με το τμήμα Εσόδων για λοιπές περιπτώσεις».

Απάντηση