Ο κ. Μιχάλης Γαβράς απαντά σε άρθρο του “Σχολιαστή”

0
Μιχάλης Γαβράς
Μιχάλης Γαβράς

Επίσης κρατώ την διαπίστωσή σας πως «ο ίδιος παρʼ όλο που παραμένει στην δημοτική ομάδα του κ. Γιαννακόπουλου, πράγματι σε καμία παρέμβασή του δενgavrastif φαινόταν να υπήρχε «Παρέμβαση» ή «Εντολή» εκ μέρους του «Ιδιοκτήτη» της».
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναπτύσσετε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όλα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως συμφωνώ ή υιοθετώ το σύνολο της αφήγησής σας.
Όσον αφορά δε την τοποθέτησή μου στη «Συνέλευση» της «Παράταξης» στις 7.12.2011, είχε σταλεί σε όλο τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και είχε δημοσιευθεί, βρίσκεται δε αναρτημένη στην ηλ.διεύθυνση http://gavrasmichael.blogspot.gr/2011/12/7122011.html. Όσα διαλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο συνεχίζουν και σήμερα, μετά από ένα χρόνο σχεδόν, να έχουν την ίδια ίσως και μεγαλύτερη ισχύ”.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση