Ο «Πολιτισμός» και η στήριξη των δομών του.

0

Ο «Πολιτισμός» και οι σ΄ αυτόν υπαγόμενες δημόσιες εκδηλώσεις και «δράσεις» ήταν και παραμένει για την αγοραφοβική συντηρητική παράταξη, ένας «επικίνδυνος τομέας» παραγωγής προπαγάνδας και προσηλυτισμού, με αποτέλεσμα ν΄ αποτελεί τον κύριο στόχο του αντιπολιτευτικού της λόγου, ενός λόγου «άρνησης» και παρεμπόδισης οποιασδήποτε δράσης σε συνδυασμό με καταγγελίες για μη πιστή τήρηση του «Νόμου» από την πλευρά των εκάστοτε διοικήσεων.
Ο «Σχολιαστής» κατ΄επανάληψιν έχει αναφερθεί στο πρόβλημα του «Πολιτισμού» στην πόλη μας τόσο ως προς τον τρόπο που τον διαχειρίστηκαν οι εκάστοτε κομματικές διοικήσεις, αλλά και οι μεταφέρουσες την «κομματική γραμμή» παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Όλα αυτά τα γράφουμε με αφορμή την έκδοση ανακοίνωσης που συνυπογράφουν ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ με αφορμή τα Εργαστήρια Τέχνης ενηλίκων τα οποία έχουν μπει στο αντιπολιτευτικό στόχαστρο και η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

«Τα Εργαστήρια Τέχνης Αγ. Παρασκευής αποτελούν δομή του Δήμου και έχουν  αποδείξει την ποιότητα και την αντοχή τους και η σημερινή Δημοτική Αρχή και  η διοίκηση του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού -ΠΑΟΔΑΠ είναι αποφασισμένοι να  διαφυλάξουν και αναπτύξουν τα Εργαστήρια, παρά τις πρόσκαιρες  δυσχέρειες.
Για το λόγο αυτό, η παρούσα Δημοτική Αρχή τηρεί απαρέγκλιτα την αρχή του  διαλόγου με όλους, καθηγητές και σπουδαστές, ακόμη και του (αιφνιδιαστικού) διαλόγου, όπως συνέβη προ μηνός με την απροειδοποίητη είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο ετεροδημοτών για να διαμαρτυρηθούν.
Η Δημοτική Αρχή τηρεί την αρχή του διαλόγου επίσης και με όσους παραβλέπουν τις προσπάθειες που καταβάλλει υπέρ των Εργαστηρίων Τέχνης και των ιδίων, προσπάθειες τις οποίες κάποιοι αποσιωπούν.
Συγκεκριμένα:
1. Η παρούσα Δημοτική Αρχή αμέσως όταν ανέλαβε (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2014) προχώρησε σε αύξηση κατά 10% των ωρομισθίων των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης, δηλαδή αύξηση από 20 σε 22 ευρώ μικτά την ώρα, χωρίς καμία αύξηση διδάκτρων. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν μείωση των απολαβών τους στην περίοδο που περνάμε, αλλά αντίθετα έλαβαν αύξηση και μάλιστα αυτού του ποσοστού (10%).
2. Ενημερώνουμε και υπενθυμίζουμε ότι το μικτό ωρομίσθιο των άλλων συμβασιούχων, Γυμναστών και Μουσικών Ωδείου, οι οποίοι επίσης πληρώνονται από τις συνδρομές-δίδακτρα των συμμετεχόντων (αντίτιμο), όπως και οι καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 8-9 ευρώ και 12-13 ευρώ αντίστοιχα.
3. Η παρούσα Δημοτική Αρχή όταν ανέλαβε (Σεπτέμβριος 2014) δεν βρήκε εγκεκριμένες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Συμβάσεις Καθηγητών Εργαστηρίων Τέχνης. Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν τελικά τον Δεκέμβριο 2014. Ακολούθησε η Προκήρυξη, η υποβολή υποψηφιοτήτων, η αξιολόγηση και η συμβασιοποίηση, όπως άλλωστε συνέβη και με τους καθηγητές του Ωδείου, οι δε αμοιβές των καθηγητών για τους μήνες πριν τη συμβασιοποίηση
καταβλήθηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια των συμβάσεών τους ανά μήνα.
4. Ακολούθως, το Φεβρουάριο 2016 οι νέες συμβάσεις των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης, ελέγχθηκαν από την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξονυχιστικά, επί αρκετές εβδομάδες, όπως προβλέπεται, πριν οι καθηγητές πληρωθούν.
5. Όπως είναι επίσης γνωστό σε όλους τους ενδιαφερoμένους, το 2016 αρμόδιες Δημοτικές υπηρεσίες αρνήθηκαν για πρώτη φορά και να εκδώσουν και να πληρώσουν εντάλματα αμοιβών των καθηγητών Εργαστηρίων Τέχνης, διότι κατά τους υπολογισμούς τους δεν υπήρχε ισορροπία διδάκτρων-αμοιβών, όπως προβλέπεται για τις σχετικές συμβάσεις με αντίτιμο, στις οποίες ανήκουν και οι των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης. Γιατί αποσιωπάται ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ ως τελικός διατάκτης έδωσε ειδική γραπτή εντολή έκδοσης των ενταλμάτων Απριλίου 2016 και ακολούθως δεύτερη ειδική εντολή πληρωμής τους, μετά την άρνηση της Ταμειακής Υπηρεσίας να πληρώσει; Για ποιο λόγο αποσιωπάται ότι τα εντάλματα αυτά προωθήθηκαν κατά προτεραιότητα τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2016 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έκτοτε αναμένεται η κρίση του; Δεν έχει γίνει κατανοητό, παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις, ότι εάν ο μη γένοιτο η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήσει μη νόμιμη την εντολή του Προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ για πληρωμή των καθηγητών, αυτός κινδυνεύει με προσωπικό καταλογισμό των αμοιβών που οι καθηγητές έλαβαν με την εντολή του;
6. Σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή των διδάκτρων των μη δημοτών-κατοίκων, η οποία ανέρχεται σε ποσό έως 30 ευρώ ετησίως ενημερώνουμε ότι αυτή κατέστη αναγκαία για την ισορροπία μεταξύ διδάκτρων και αμοιβών και εν τέλει την πληρωμή των καθηγητών.
7. Τονίζεται ότι για την περίοδο 2016-2017, όπως και για την προηγούμενη, πληρωμές θα γίνονται όταν και εφόσον συγκεντρώνονται  δίδακτρα. Άλλη δυνατότητα έως την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου δεν υπάρχει. Συνεπώς, οφειλόμενα ποσά υπάρχουν στο μέτρο και στο βαθμό που υπάρχει το αντίστοιχο ποσό διδάκτρων.
8. Ως προς τα ποσά διδάκτρων και αμοιβών των καθηγητών, τα οποία αναγράφονται ή κυκλοφορούν, δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε σχολιασμός, πριν το όλο θέμα κριθεί από την Επίτροπο.
9. Επισημαίνεται τέλος ότι ο Δήμος τιμά όλους τους συμβασιούχους καθηγητές για το έργο τους, βέβαιος ότι και αυτοί τιμούν την έμπρακτη υποστήριξη του Δήμου και του ΠΑΟΔΑΠ. Με την επισήμανση ότι το ίδιο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στους μη δημότες καθηγητές, αναγνωρίζεται και στους δημότες της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι έχουν επίσης υψηλά καλλιτεχνικά προσόντα.
Καλούμε, τέλος, όλους να συνεχίσουν την υποστήριξή τους προς τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου, με τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία τους θα ξεπερασθούν οι πρόσκαιρες δυσκολίες, όπως άλλωστε αποδεικνύεται τόσο από τη στάση καθηγητών, όσο και από τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών».