Ο πρώην Δήμαρχος διαψεύδεται από τα γεγονότα.

0
stathopoulos 2010

Αυτά τα δύο θέματα, διευκρινίσαμε στον αγιασμό του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου και της Παιγνιοθήκης των ΑμΕΑ πρόσφατα, όταν ο πρ. Δήμαρχος Β. Ζορμπάς, με ανοίκειο και αγενή τρόπο δημιούργησε «πολεμικό» κλίμα. Διευκρινίσαμε επίσης και στο Συμβούλιο  Γονέων και κηδεμόνων, ότι θα επιθυμούσαμε τα θέματα που τους απασχολούν, να επιλύονται, σε τακτικές συναντήσεις μας.
Τέλος, όσον αφορά την επίθεση που κάνει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου για μια όντως υπερβολική παρέμβασή του στην διάρκεια Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, όλοι οι παρόντες, γνωρίζουν ότι του ζήτησε αμέσως συγνώμη και εκεί έληξε το «επεισόδιο». Στην ίδια συνεδρίαση διευκρινίστηκε ότι θα ελεγχθεί η ουσία της καταγγελίας του.
Είναι προφανές ότι ο πρώην Δήμαρχος έχει επιλέξει να επιβιώσει πολιτικά με συνεχείς καταγγελίες περί «νομιμότητας ενεργειών» ιδιαίτερα των Υπηρεσιών του Δήμου. Δεν θα τον ακολουθήσουμε σ΄αυτήν την επιλογή του. Θα εργαζόμαστε σκληρά και απαραιτήτως με γνώμονα τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για όλα τα θέματα της πόλης μας. Τέλος, τα περί «τρομοκρατίας» Υπαλλήλων του Δήμου μας, τού επιστρέφονται με την διευκρίνιση ότι όλοι ελεγχόμεθα καθημερινά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση