Ο πρώτος απολογισμός πεπραγμένων της νέας Δημοτικής Αρχής στις 23 Μαρτίου 2015

0
agia paraskevi

 

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)».
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση