ΠΑΟΔΑΠ: « Υποστηρίζουμε έμπρακτα τους γυμναστές μας».

0

Όπως ανακοινώθηκε από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό φορέα των δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων, η Διοίκηση του έχει αποδείξει έμπρακτα την διετία που έχει αναλάβει την ευθύνη του, οτι υποστηρίζει ενεργά και με κάθε δυνατό νόμιμο τρόπο όλους τους καθηγητές φυσικής αγωγής (γυμναστές), οι οποίοι απασχολούνται στα προγράμματα του και οι οποίοι αποτελούν εξαιρετικούς συνεργάτες του Οργανισμού.
Για τον λόγο αυτό, σχετικώς με την αγωγή που άσκησαν γυμναστές για την καταβολή αποδοχών παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Σωτήρης Παπαμιχαήλ, αφενός μεν συναντήθηκε μαζί τους σχετικά με τον χειρισμό του θέματος, αφετέρου δε προσήλθε την 6.2.2017 στην συζήτηση της αγωγής και βεβαίωσε την εκ μέρους τους «παροχή αθλητικού έργου» και κατά τους τέσσερις (4) αυτούς μήνες, ώστε να εκδοθεί θετική απόφαση.
Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω αξιώσεις προέκυψαν κυρίως διότι η τότε Διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά (2014) έως και την παραίτηση της (31.8.2014), δεν είχε κινήσει ουδεμία σχετική διαδικασία πρόσληψης γυμναστών για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Ιουνίου 2015 (συμβάσεις έργου/εργασίας, ΓΓΑ κλπ) .
Υπενθυμίζεται επίσης ότι μετά τον Μάρτιο 2015 και έως σήμερα δεν έχει προκύψει το παραμικρό αντίστοιχο θέμα, εξαιτίας της έγκαιρης προετοιμασίας του Οργανισμού και της απασχόλησης γυμναστών κ α ι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ α ι μέσω της ΓΓΑ, αλλά κ α ι μέσω ενδιάμεσου φορέα, εάν και όταν αυτό απαιτείται εξαιρετικά.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι από τους γυμναστές συνεχίζουν την παροχή των υπηρεσιών τους, διότι αποτελούν πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο για τον Οργανισμό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ