Περισσότεροι βυθιζόμενοι κάδοι στην Αγία Παρασκευή – Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης.

0
ανακύκλωση με διαλογή

Με το σύνθημα «Καθαρή πόλη, συμμετέχουμε όλοι» η διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής καλεί όλους τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής να χρησιμοποιήσουν τους νέους βυθιζόμενους κάδους που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Κοντοπεύκου και για δεύτερη αντιστοίχως στην περιοχή του Αη Γιάννη.

Συγκεκριμένα μετά την επιτυχημένη λειτουργία των τριών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στην Κεντρική Πλατεία, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου εγκατέστησε τρία νέα συστήματα, ένα στη συμβολή των οδών Χίου και Κορυτσάς και δύο στην πλατεία Αγίου Ιωάννου αντικαθιστώντας όλους τους υπάρχοντες κάδους.

Όπως έχει τονίσει και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Γιάννη Σιδέρης σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν πέντε επιπλέον συστήματα σε επιβαρυμένα σημεία όπως στην Αγίου Ιωάννου & Έαρος, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 88, στην Αγίου Ιωάννου 28, στην Ειρήνης & Έαρος και στην συμβολή των οδών Αγίας Τριάδος & Ιουστινιανού.

Με τους βυθιζόμενους κάδους αποφεύγονται οι οσμές, αναβαθμίζεται αισθητικά ο περιβάλλων χώρος και ελαχιστοποιείται συνολικά η όχληση που προκαλείται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θέτοντας συνεχώς στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αυτή της λειτουργίας των βυθιζόμενων κάδων, αναδεικνύοντας έτσι βέλτιστες πρακτικές που επιτυγχάνουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις.