Πλαίσιο «κατανόησης και συνεργασίας» προτείνει το Υπουργείο σχετικά με την όχληση των περιοίκων από τις καμπάνες του Αγίου Δημητρίου.

0

Απάντηση στο θέμα της ενόχλησης των περίοικων από τις καμπάνες του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου στην περιοχή του Κοντοπεύκου έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα το τμήμα «Θορύβου, δονήσεων και ακτινοβολιών» της γενικής διεύθυνσης περιβαλλοντικής πολιτικής διεύθυνσης Κ.Α.Π.Α. 

Αναλυτικότερα οι περίοικοι του ιερού ναού με αναλυτική επιστολή είχαν επικοινωνήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τις καμπάνες και την ηχορύπανση που προκαλείται λόγω της αυξημένης έντασης.
Μεταξύ άλλων η επιστολή του Υπουργείου προς τους κατοίκους αναφέρει τα εξής:
«Κατά την πάγια άποψη της Υπηρεσίας μας, η οποία ήδη έχει εκφραστεί και με το σχετικό έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος προς το Συνήγορο του Δημότη, ο θόρυβος που προκαλείται από τις κωδωνοκρουσίες των καμπάνων των ιερών ναών, δεν αποτελεί βιομηχανικό θόρυβο, ούτε οι καμπάνες των εκκλησιών μπορεί να θεωρηθούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του ΠΔ 1180/81. Συνεπώς, ο προκαλούμενος θόρυβος από τις καμπάνες των ιερών ναών, δεν μπορεί να υπαχθεί στο Προεδρικό Διάταγμα 1180/81. Δεν υπάρχει επομένως, θεσμικό πλαίσιο σχετικό με ζητήματα θορύβου προκαλούμενα από τις κωδωνοκρουσίες».
Η επιστολή του Υπουργείου στη συνέχεια αναφέρεται ε νομοθεσίες που καθορίζουν τον «ήχο της καμπάνας» και την «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» και καταλήξει ως εξής:
«Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, θα μπορούσε να επιτευχθεί στο πλαίσιο, πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ του εφημέριου του Ιερού Ναού και των γειτνιαζόντων πολιτών. Η περαιτέρω διερεύνηση από νομικής απόψεως του θέματος, εκφεύγει εκτός των άλλων και ενημέρωση – συνεννόηση στο κατάλληλο επίπεδο, της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Η επιστολή που είχε σταλεί από τους κατοίκους προ δύο μηνών :

Κάτοικοι ζητούν τη μείωση της έντασης από τις καμπάνες του Αγίου Δημητρίου.