Πλεονασματικός ο ισολογισμός του 2016 κατά 624.000 ευρώ.

0

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 5 Δεκεμβρίου 2017, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, που παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τον Ορκωτό Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο, το έτος 2016 έκλεισε με πλεόνασμα 624.000€, ενώ σε σχέση με το 2015 παρατηρείται:
– Σταθερότητα εσόδων
– Μείωση εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 190.000€
– Μείωση υποχρεώσεων κατά 300.000€
– Αύξηση χρηματικού υπολοίπου κατά 1.400.000€.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος δήλωσε ότι :
«Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ικανοποιητική οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα του Δήμου, παρά το δυσμενές μνημονιακό οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη συνετή, αποτελεσματική και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα διαχείριση των οικονομικών του».
Αναλυτικό ρεπορτάζ τις προσεχείς μέρες.