Πραγματοποιήθηκε η 19η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
19 apostoli voitheias

19 apostoli voitheias

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση